Wydarzenia Archiwum wydarzeń

11 czerwca - 31 grudnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

POLITYKA OCHORNY ŚRODOWISKA - CELE SZCZEGÓŁOWE I ŚRODKI REALIZACJI A. OGRANICZENIE EMISJI CO2 1. Wspieranie korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego Promowanie i ułatwianie korzystania z transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego odbywa się poprzez: Na etapie inwestycji: Umieszczenie na stronie internetowej rozkładów jazdy autobusów kursujących w pobliżu centrum handlowego Zapewnienie w godzinach otwarcia centrum dozoru kamer telewizji przemysłowej i pracownika ochrony fizycznej w obrębie terenu zewnętrznego przed i za centrum oraz, w godzinach nocnych stały monitoring parkingu i terenu zewnętrznego okalającego centrum handlowe. Zapewnienie oznakowanych stojaków na rowery przy każdym z głównych wejść do Centrum, monitorowanie stojaków przez kamery CCTV i pracowników ochrony. Dodatkowo dla pracowników obsługi obiektu i pracowników restauracji dostępne są prysznice w strefie socjalnej. 2. Stosowanie technologii ograniczających emisję... Więcej >