REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO KORONA WE WROCŁAWIU

W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie CH KORONA we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 126, a także w celu zachowania porządku, Dyrekcja Centrum prosi o przestrzeganie następujących zasad:

Na terenie Centrum nie jest dozwolone przebywanie osób:

 • w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • zachowujących się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
 • mających negatywny wpływ na funkcjonowanie i wizerunek Centrum,
 • powodujących bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i obiektu.

Na terenie Centrum nie jest dozwolone:

 • wprowadzanie rowerów oraz jazda na łyżworolkach i deskorolkach,
 • handel obnośny, obwoźny, rozprowadzanie prospektów i ulotek,
 • organizowanie zgromadzeń i występów artystycznych bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum,
 • używanie wózków towarowych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem,
 • palenie wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami,
 • spożywanie alkoholu poza lokalami gastronomicznymi,
 • zastawianie oraz blokowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
 • wykonywanie zdjęć i filmowanie bez uprzedniej zgody Dyrektora Centrum.

 

W przypadku odnotowania ww. nieprawidłowości prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Centrum KORONA pod numerem tel. 71 350 14 18.