24 grudnia 2020

Centrum Korona odpowiedzialne społecznie

Regularnie realizujemy działania pokazujące nasze zaangażowanie w życie mieszkańców Wrocławia. W trudnym czasie epidemii koronawirusa zdajemy sobie sprawę, że nasze wsparcie jest potrzebne w jeszcze większym stopniu.

Centrum Korona staje do walki z koronawirusem, dokładając swoją cegiełkę do pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Wrocławia. W 2020 roku dostarczyliśmy 500 ciepłych posiłków osobom potrzebującym. Do udziału w całym przedsięwzięciu zaprosiliśmy trzy instytucje, które na co dzień opiekują się m.in. osobami ubogimi, bezdomnymi, seniorami oraz rodzinami wielodzietnymi. Przez 10 dni, do końca roku, rozwoziliśmy gorące posiłki do Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, Stowarzyszenia „Misja Dworcowa” oraz Fundacji Antoni. Wszystkie posiłki wykupiliśmy u czterech naszych najemców: Charlie Food & Friends, Greco, Wok’n’Spice oraz Pizza Hut, których przedstawiciele bez wahania przyłączyli się do akcji pomocowej.

Na tym nasze wsparcie dla potrzebujących pomocy w tym trudnym czasie jeszcze się nie kończy. Przekazaliśmy paczki z żywnością oraz środkami czystości do Fundacji Antoni. Fundacjom Femina-Fenix i Kolorowe Dni, wspierającym kobiety samotnie wychowujące dzieci oraz osoby z chorobami onkologicznymi dostarczyliśmy produkty pierwszej potrzeby oraz artykuły do walki z koronawirusem w postaci maseczek, rękawiczek czy płynów do dezynfekcji rąk. Z kolei fundacja Różowe Okulary otrzymała od nas środki higieny osobistej, produkty i akcesoria pielęgnacyjne, a także dobrej jakości odzież. W tym sukienki, kurtki, spodnie, bluzki oraz różnego rodzaju dodatki, takie jak okulary czy biżuteria.

Nasze wsparcie trafiło również do placówek pomocowych współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Kontakt z MOPS zaowocował przekazaniem setek litrów środków czystości oraz kilkudziesięciu sztuk produktów żywnościowych do Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu.

Działania pomocowe kontynuujemy również w tym roku. Z początkiem marca przekazaliśmy ponad 200 książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Znalazły się wśród nich baśnie, bajki, powieści przygodowe oraz książki edukacyjne, odpowiednie zarówno dla małych dzieci, jak i tych trochę starszych. W marcu udzieliliśmy także wsparcia "Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży", sponsorując prenumeratę roczną magazynu „Kosmos dla Dziewczynek” oraz przekazując darowiznę na transport podopiecznych na obóz letni w Dąbkach.

Centrum Korona wspiera również przedsięwzięcia organizowane przez mieszkańców Wrocławia, a także samodzielnie inicjuje wiele działań sąsiedzkich i społecznie odpowiedzialnych. Regularnie organizuje akcje zbiórki krwi, edukując swoich klientów w zakresie krwiodawstwa i odpowiadając na ewentualne pytania w tym zakresie. Pomaga także fundacjom i placówkom pomocowym. Włączyło się również w zbiórkę na rzecz chorych dzieci. Przed Centrum Korona stanęło specjalne serduszko, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. Trafią one potem do recyklingu, a uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą konto Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację małych pacjentów.