O centrum

ECO Centrum

Centrum Korona to obiekt przyjazny środowisku i zarządzany zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest przyznanie centrum certyfikatu ekologicznego BREEAM-In-Use z oceną EXCELLENT w kategorii Building Management (Zarządzanie obiektem) oraz BARDZO DOBRĄ w kategorii Asset Rating (Ekologiczna charakterystyka budynku).

System oceny BREEAM funkcjonuje w Wielkiej Brytanii już od 20 lat. Certyfikaty zrównoważonego budownictwa są oznaką globalnych zmian i nowoczesnej polityki rozwoju międzynarodowego, którego celem jest ograniczenie energii i redukcja gazów cieplarnianych.

Centrum Korona spełnia najwyższe standardy proekologiczne, a szereg zastosowanych rozwiązań technologicznych przyczynia się do oszczędności w zużyciu mediów, maksymalizacji procesów technologicznych oraz usprawnienia pracy urządzeń.